DACHY PŁASKIE

Strona ta obejmuje cały szereg rozwiązań technologicznych mających zapewnić szczelność dachów o małym spadku. Wbrew powszechnej opinii jest to dużo trudniejsze zagadnienie niż dachy strome (spadziste) i wymaga użycia całych kompletnych systemów hydroizolacyjnych, zachowania dużego reżimu technologicznego i wysokich umiejętności wykonawczych,

Do najpopularniejszych materiałów na dachy płaskie należy papa termozgrzewalna, membrany PVC, membrany EPDM.

Firma nasza zajmuje się również renowacją starych dachów papowych, izolacją dachów płaskich PIR, hydroizolacjami balkonów i tarasów oraz wykonawstwem dachów odwróconych i zielonych.

1. PAPA TERMO ZGRZEWALNA

Uzyskanie szczelności dachów płaskich zawsze było trudnym technicznie zagadnieniem, gdyż oprócz wysokiej jakości materiałów decydujący wpływ mają tu umiejętności wykonawcze.
Stare wysłużone papy, które jeszcze do niedawna były klejone przy pomocy lepików na gorąco zostały zastąpione materiałami nowej generacji.
W papach zgrzewalnych zmieniło się praktycznie wszystko począwszy od warstwy wierzchniej, mieszanki bitumicznej, wkładki zbrojeniowej do warstwy spodniej aż po technologie montażu.
Produkowane obecnie papy termozgrzewalne prawidłowo zgrzane wykonane w technologi dwu warstwowej (papa podkładowa – papa nawierzchniowa) zabezpieczają szczelność pokrycia przez ponad dwadzieścia i więcej lat.
Najlepsze papy na mieszance bitumicznej SBS (o dużej elastyczności) i wkładce zbrojeniowej z włókniny poliestrowej posiadają parametry rozciągliwości wzdłużnej i poprzecznej sięgającej 30%.

Ze względu na rodzaj papy mogą być stosowane jedno lub dwu warstwowo, mogą być mocowane poprzez zgrzewanie palnikiem lub ciepłym powietrzem, mogą być również samoklejące.
Dzisiejszy dach płaski to skomplikowany systemowy układ różnych warstw hydroizolacyjnych, które muszą być stosowane w ścisłym technologicznym rygorze.
Polecamy również nasze usługi w zakresie wykonywania prac:

2. MEMBRAN PVC I EPDM

3. DACHÓW ODWRÓCONYCH I ZIELONYCH

4. HYDROIZOLACJI BALKONÓW I TARASÓW

5. IZOLACJI TERMICZNYCH Z PIANY POLIURETANOWEJ PIR

6. RENOWACJI STARYCH DACHÓW PAPOWYCH

7. WYKONYWANIA HYDROIZOLACJI PŁYNNEJ

Polecamy papy zgrzewalne www.soprema.pl , płyty PIR www.gor-stal.pl