Izolacja z płyt PIR

Izolacja z płyt PIR

Autor wpisu: IreneuszIreneusz 3212 wyświetleń

Analiza porównawcza opłacalności wykonania izolacji termicznej dachu skośnego przy zastosowaniu płyt PIR wobec metody tradycyjnej z wełną mineralną

Analiza oparta została na dwóch różnych sposobach wykonania systemu izolacji termicznej dachu skośnego, tj. metodą tradycyjną oraz metodą nakrokwiową przy użyciu płyt PIR.

Metoda tradycyjna zakładająca wykonanie :

  • pełnego deskowania i papowania
  • wykonanie przerwy 2- 3 cm pomiędzy deskowaniem a wełną, tzw. szczeliny wentylacyjnej
  • zamontowanie wełny mineralnej w przestrzeni międzykrokwiowej
  • montaż prostopadły łat do wykonania rusztu pod kolejną warstwę wełny układaną krzyżowo wobec do pierwszej
  • montaż folii, tzw. paraizolacji .

Dokonując analizy wykonania całego systemu izolacyjnego, założyliśmy, iż w obu wariantach wartość oporu cieplnego budowanej przegrody izolacyjnej musi być identyczna, a ponadto musi ona spełniać wszelkie wymogi i parametry obowiązującej normy.

Dla porównania: przyjęto płytę PiR o współczynniku izolacji cieplnej 0,022 W/m²/K o grubości 140 mm oraz stanowiąca jej równowartość cieplną wełnę mineralną o współczynniku 0,039 W/m²/K o grubości 28 cm.

Analiza niniejsza obejmuje zarówno użyte materiały jak i wartość robocizny.

Jako punkt startowy przyjęto wykonanie więźby dachowej. Podstawę obliczeń powyższej analizy stanowi cena wykonania 1 m², przyjęta w oparciu o średnie rynkowe ceny robocizny i materiałów (ceny netto).

Wykonując tradycyjne pokrycie dachu, przystępujemy do montażu pełnego deskowania na zamontowaną więźbę dachową - krokwie.

Przyjęto, że średni cena 1m² desek to kwota rzędu 850 PLN netto, z którego można wykonać maksymalnie 40 m² pokrycia dachu, czyli wartość 1 m² desek to 21 PLN.

Do ceny desek należy doliczyć cenę gwoździ używanych do ich przybicia oraz gwoździ tzw. papiaków, używanych w kolejnym etapie do papowania.

Cena łączników w przeliczeniu na 1 m2 to kwota 4 PLN. Następnym etapem to zakup i montaż papy. Dostępne na rynku ceny papy są bardzo zróżnicowane: począwszy od 5 PLN/m², ale na dach przyjęliśmy papę do mocowania mechanicznego, z tzw. średniej półki jakościowej, na wkładce z włókna szklanego, która kosztuje ok. 9 PLN netto. Kolejnym materiałem, który musimy zakupić to wełna mineralna. Założono, iż posiadamy krokwie o wysokości 18 cm, z których 3 cm przeznaczmy na szczelinę wentylacyjną. Między krokwiami możemy umieścić wełnę o grubości 15 cm. Chcąc uzyskać zbliżoną wartość izolacyjną dla obu systemów, musimy zgodnie z przyjętym założeniem, zwiększyć wysokość krokwi (przez nabicie na nie łat o wysokości 5 cm ) i przestrzeń tę wypełnić wełną grubości łącznej 20 cm. Następnie nabić krzyżowo łaty wys. 5 cm i wypełnić przestrzeń między nimi wełną grubości 5 cm.

Reasumując, musimy zakupić wełnę o łącznej grubości 25 – 28 cm, oraz łaty drewniane ( 40 x 50 mm) w ilości ok. 3 mb /m² powierzchni dachu. Łączna średnia cena wełny mineralnej (20 + 5 cm) to kwota ok. 40 zł za m², zaś kwota łat to kolejne 5 PLN/ m².

Następnie musimy policzyć wartość robocizny.

Wykonanie pełnego deskowania i papowania 1 m² dachu to koszt min. 30 PLN PLN, zaś koszt ułożenia wełny w systemie dwuwarstwowym wraz z poszerzeniem krokwi i nabiciem łat oraz tzw. żyłkowaniem, daje koszt rzędu 40 PLN/m².

Podsumowując wszystkie wymienione ceny materiałów oraz robocizny, izolacja o grubości 25-28 cm w omawianym standardowym systemie wyniesie 149 PLN /m².

Drugi omawiany system izolacji dachu to system nakrokwiowy z płyt PIR o grubości 140 mm, który układamy bezpośrednio na krokwiach i przytwierdzamy do nich przy pomocy specjalnych dwugwintowych śrub o średnicy 8 mm i długości ok. 250 mm. Płyty PIR o wymiarach 1200 x 2400 mm układamy naprzemiennie (zasada cegiełki). Są one łączone systemowo na tzw. pióro-wpust. Śrubami przewiercamy izolacje z PIR przez kontrłaty (umieszczone na każdej krokwi w ilości średnio ok. 3,5 śruby na /1m² i wkręcamy w krokiew na głębokość 70-80 mm. Płyty zamontowane w ten sposób tworzą bardzo szczelną, pozbawioną mostków termicznych przegrodę termiczną . Ułożona prawidłowo płyta PIR to rezygnacja z deskowania i papowania, co ma duże znaczenie ekonomiczne.

Oprócz zmniejszenia udziału materiałów (jak deski i papa), zmniejszamy również nakłady robocizny niezbędnej do wykonania izolacji z wełny. Ułożone płyty zaklejamy od góry na ich połączeniach specjalną taśmą, która zapewnia całkowitą szczelność przegrody. Nasze doświadczenia dowodzą, że wielu inwestorów jak i wykonawców popełnia kardynalny błąd i wykonuje montaże płyt PIR przy użyciu niewłaściwych, ale tańszych śrub oraz tanich taśm aluminiowych. Oszczędności takie stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników i całego pokrycia dachowego.

W przypadku dachów kopertowych i wielopłaszczyznowych płyty po cięciu kleimy ( używamy do tego specjalnego kleju do poliuretanu), zaś nadmiar kleju obcinamy, a połączenie zaklejamy w/w taśmą do połączeń.

Przechodząc do obliczeń w analizowanym założeniu

  • koszt płyty PIR 140 mm to koszt ok 65 PLN /m²
  • koszt śrub dwugwintowych m² to 10 PLN/m²,
  • taśmy Gerband ok. 2 PLN
  • oraz łaty 40 x 50 to 3 PLN/m²

W sumie łączny koszt materiałów wynosi 80 zł/m². Średnia cena montażu płyty PIR to kwota 35 PLN/m², zatem koszt wykonania izolacji przy pomocy płyt PIR wyniesie 115 zł/m² .

Jak widać przedstawiona analiza wykonania izolacji dachu skośnego nowego domu wypadła zdecydowanie na korzyść płyty PIR i metody nakrokwiowej. Tradycyjna metoda to 149 PLN a nakrokwiowa to 115 PLN/m² . Różnica to 34 PLN/ m², czyli ponad 20% .

Przeprowadzona analiza wyraźnie pokazuje, że zastosowanie izolacji nakrokwiowej i płyt PIR przy budowie nowych domów z dachem skośnym jest jak najbardziej zasadne.

Trzeba zaznaczyć, że oczywiście metoda sprawdza się tylko przy założeniu, że planujemy wykonanie pokrycia dachu w jednym czasie. W przypadku konieczności przełożenia krycia dachu na późniejszy okres, jesteśmy zmuszeni pozostać przy droższej, standardowej metodzie.